Begeleiding: zelfevaluatie en teamcoaching

Met veel plezier breng ik mijn kennis, ervaring, persoon en expertise samen.

In teamcoaching en zelfevaluatie zie ik ook een boeiende en waardevolle combinatie. Raden van Toezicht/Commissarissen zijn teams. Weliswaar a-typische teams.

Het zijn teams die niet dagelijks samenwerken, die anders dan andere teams niet uitzijn op consensus en het dagelijkse werk gangbaar maken.

Toezichthouders en commissarissen zijn zelf verantwoordelijk voor hun functioneren en het ontwikkelen van eigen professionaliteit en deskundigheid. De jaarlijkse zelfevaluatie is een belangrijk moment om te reflecteren op eigen functioneren met als doel verder te ontwikkelen, individueel en als team.
Ik help jullie met het voeren van het goede gesprek tijdens zelfevaluaties van Raden van Toezicht en Commissarissen.


Waarom zelfevaluatie?

In verschillende governancecodes is opgenomen dat een Raad van Toezicht/Commissarissen haar functioneren jaarlijks dient te evalueren, verplicht dus. Het is een gemiste kans zijn als je hiernaar kijkt als iets wat jaarlijks moet worden afgevinkt. Goede toezichthouders zien het als een mooie kans de Raad scherp te houden en verbeterslagen in gang te zetten. Een goede zelfevaluatie is zodoende een kwaliteitsimpuls, voor zowel de Raad van Toezicht en daarmee voor de governance van de gehele organisatie.


Waarom externe begeleiding?

In de wet en de governance codes is vastgelegd dat toezichthouders hun functioneren periodiek (laten) evalueren onder begeleiding van een externe deskundige. Begeleiding van zelfevaluatie is een combinatie van terugkijken en evalueren en van voortuitkijken en ontwikkelen. Ik bied jullie daarbij begeleiding van het proces en bied deskundigheid en ervaring aan dilemma’s en vraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om teamontwikkeling, stijl van toezichthouden en de wijze van evalueren.

“Ik heb een goed gevoel bij de evaluatie, al waren er natuurlijk wel een aantal open deuren. Goed dat deze toch benoemd zijn, want het is eenvoudig ze over het hoofd te zien.

We moeten ook echt voltallig zijn.

Wat mij erg aansprak is de relatie RvT met de bestuurder en de onderwerpen die we zelf moeten agenderen. Het is nog teveel reactie op zijn inbreng. 
De vergadering erop ging goed, zelfs zijn enkele aanbevelingen direct overgenomen. Bv vooraf een korte voorzit, de bestuurder intomen etc.
Mochten we jouw hulp nodig hebben voor de invulling voor de komende vacatures, dan laat ik het bijtijds weten.
Nog veel dank voor het uitgebreide verslag.” Voorzitter RvT